Türkiye Vodafone Vakfı Başkan'ın Ön Sözü | Türkiye Vodafone Vakfı - Resmi İnternet Sitesi

Başkanın Önsözü

Değerli Paydaşlarımız,

Günümüzde mobil teknolojiler, bireylerin sadece haberleşme ihtiyacını karşılamakla kalmıyor; özellikle gelişmekte olan coğrafyalarda yoksulluğun üstesinden gelmek; sağlık, eğitim, finans gibi hizmetlere erişmek; doğal kaynakları korumak yolunda sosyal bir kalkınma aracı haline geldi.

Vodafone olarak, çifte sorumluluk anlayışımız doğrultusunda ticari faaliyetlerimiz kadar sosyal sorumluluklarımızı da önceliklendirmekteyiz. Bu kapsamda, “Teknoloji hayatın hizmetinde” vizyonumuz çerçevesinde yaptığımız sosyal yatırımlarda, ülkemizin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda, uzun ve titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıkardığımız ihtiyaçlar haritasını temel almaktayız. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi, bu haritada yer alan açıklara çözüm üretme ve bu şekilde sosyal değişim yaratma hedefiyle geliştiriyoruz.

Dünya genelindeki 27 Vodafone Vakfı'ndan biri olarak 2007 yılında kurduğumuz Türkiye Vodafone Vakfı ile ülkemizde toplumun gelişmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak ana hedefimiz.

Vakıf çatısı altında geliştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde, “sosyal hayata erişilebilirlik”, “ekonomiye katılım ve kişisel gelişim”, “teknolojiye erişim” olmak üzere üç ana alana odaklanıyoruz. Bu kapsamda, sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen engelli bireylerin ve kadınların önündeki engelleri kaldırarak, toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz.

Engelli olmanın, insan olma halinin doğal bir parçası olduğuna inanıyor ve her hizmetimizde engelli erişimini dikkate alıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Alternatif Yaşam Derneği işbirliğiyle 2008 yılında hayata geçirdiğimiz “Düşler Akademisi” projesi ile fiziksel ve/veya psikolojik çeşitli engelleri bulunan ya da maddi yetersizliklerinden dolayı “toplumsal dışlanmışlık” yaşayan dezavantajlı gençlerimize sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri, yeni fikirler üretmeleri, aktif ve üretken bireyler olarak toplumda yer almaları için önemli fırsatlar sunuyoruz. Düşler Akademisi Ataşehir Merkezimiz ve 2014 yılında açtığımız Düşler Akademisi Kaş Merkezimiz ile bugüne kadar 3.500 bireyin hayatına dokunduk.

Kadınlarımızın bilişim teknolojileri ve özellikle mobil iletişim imkânlarından yararlanarak ekonomik hayata katılmalarına ayrıca önem veriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın desteği ile Nisan 2013'te hayata geçirdiğimiz “Vodafone Önce Kadın Programı” ile kadınlarımızın iletişim ihtiyaçlarını çözmenin yanı sıra ekonomiye eşit katılmalarını ve girişimcilik fırsatlarından faydalanmalarını destekliyoruz. Türkiye'de ilk kez kadına yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetlerimizi tek çatı altında topladığımız bu sosyal iş modeli kapsamında Eylül 2014’te 7 ilde (İstanbul, Şanlıurfa, Nevşehir, Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Adana) hayata geçirdiğimiz, yatırımcısı ve çalışanları kadınlardan oluşan “Önce Kadın Mağazalarımız” ile kadınlarımıza yeni istihdam olanakları sunuyoruz. Aralık 2014’te Soma Belediyesi ve KAGİDER işbirliği ile hayata geçirdiğimiz “Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi” ile de Somalı kadınlarımız için el emeği göz nuru ürünler üretmelerine ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla gelir elde etmelerine dayalı bir iş modeli sunuyoruz. Nisan 2015’te hayata geçirdiğimiz “Girişimcilikte Önce Kadın Projesi” ile 10 ilde 10.000 kadının girişimcilik ve teknoloji alanlarında eğitilmelerini destekleyerek kadınlarımızı teknolojinin sunduğu imkânlarla tanıştırarak daha fazla kadınımızı ekonomide söz sahibi yapmayı hedefliyoruz.

Kadına yönelik şiddetin ağır bir insan hakkı ihlali olduğuna ve bu olguyla yeni ve inovatif enstrümanlar geliştirerek mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz. Mart 2014’te tanıttığımız Vodafone Kırmızı Işık uygulaması ile kadınlarımızın şiddete maruz kaldıkları anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına cep telefonları aracılığıyla haber verebilmelerini sağlıyoruz. Uygulamamız, bugüne kadar 300 binden fazla kez indirildi.

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında, aynı zamanda eğitim ve girişimcilik konularına da önem veriyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle 2009 yılında hayata geçirdiğimiz “Geleceğe İlk Adım” projesi sayesinde hem Erken Çocukluk Eğitimi’ne belirli kalite unsurları yerleştirerek sistemin daha etkili olmasını, hem de elverişsiz şartlarda yaşayan çocuklara hizmet veren anasınıflarına öncelik vererek bu tür eğitime en fazla ihtiyaç duyan kitleye kaliteli bir eğitim götürülmesini sağladık. Proje ile 81 ilde 573 anasınıfı açarak 111 bin kişiye ulaştık.

2012 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında hayata geçirdiğimiz “Uluslararası Girişimcilik Merkezi” (UGM) ile girişimcilik ekosistemindeki 100'e yakın uluslararası örgüt, kamu kurumu, şirket, sivil toplum örgütü ve üniversitenin bir araya gelmesini destekledik. Gençlerin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerinin gelişimine katkı sağlamak hedefiyle örgün öğretim metotlarında araştırmalara katkı sunan UGM aracılığıyla girişimci rol model sayısının artışı için gençlerin kapasitelerini geliştirecek bütüncül, yenilikçi ve pratik modellerin gelişimine katkı sunuyoruz. UGM ile bugüne kadar 10 bin kişiye ulaştık.

Uluslararası Girişimcilik Merkezi (UGM) ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Business Angels’ın (BUBA) katkılarıyla Kasım 2014’te hayata geçirdiğimiz “Vodafone FikirÇarkı Girişimcilik Programı” ile özellikle yenilikçi mobil teknolojilerin ülkemizde daha fazla geliştirilip üretilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’nin ve dünyanın dijital dönüşümüne katkı sağlayacak projeleri, fikir aşamasından büyüme aşamasına kadar değerlendirerek, altyapı, pazarlama, mentorluk, finansman ve eğitim desteği sunuyoruz. Program kapsamında, dijital fikirleri olan genç girişimcilerimiz için her yıl 5 milyon TL’lik yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Yaptığımız bu işlerden de görüleceği gibi, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında, küresel vakfımızın ilkeleriyle uyum içinde ve ülkemizdeki toplumsal uçurumları ortadan kaldırma hedefiyle, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri kurarak, Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmak amacıyla çalışıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne, değerli proje ortaklarımız, paydaşlarımız, gönüllülerimiz ve destekçilerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz önemli sosyal projelerle, bugüne kadar 3 milyonu aşkın vatandaşımızın hayatına dokunduk ve 22 milyon TL sosyal yatırım yaptık. Vakfımızın özverili çalışmaları sonucunda toplumsal bilinç ve algıda önemli ölçüde değişim ve dönüşüm yarattığımızı görmekten mutluluk duyuyoruz.

Ülkemizde sosyal sorumluluk alanında fikir önderliği yapan kurumsal bir vakıf olarak, siz değerli paydaşlarımızın da desteğiyle, toplumsal hayattaki özel ve örnek konumumuzu daha uzun yıllar başarıyla koruyacağımıza inanıyoruz.Saygılarımla,
Dr. Hasan Süel

Türkiye Vodafone Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı