Vodafone Türkiye İkinci Paydaş Diyaloğu Çalıştayı'nda Türkiye'nin Önde Gelen Fikir Önderlerini Ağırladı | Türkiye Vodafone Vakfı - Resmi İnternet Sitesi

Vodafone Türkiye İkinci Paydaş Diyaloğu Çalıştayı'nda Türkiye'nin Önde Gelen Fikir Önderlerini Ağırladı

Paydaşlarının görüş ve beklentileri doğrultusunda sürdürülebilirlik stratejisini geliştirmek hedefini sürdüren Vodafone Türkiye geçtiğimiz yıl başlattığı Paydaş Diyaloğu Çalıştayları serisinin ikincisini sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve konusunda uzman fikir önderlerinden oluşan bir paydaş ekosisteminin katılımıyla 3 Eylül’de gerçekleştirdi.

Her gün daha fazla bireye ve kuruma dünyanın en ileri iletişim teknolojilerini erişilebilir kılarak, ülkemizi daha iyi bir geleceğe taşımak için ilham verme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, katılımcı iletişim modellerini sürdürülebilirlik stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline getirerek Paydaş Diyaloğu Çalıştaylarının ikincisini gerçekleştirdi. 3 Eylül Salı günü gerçekleşen çalıştayda “Teknoloji Hayatın Hizmetinde” vizyonu ve geleceğe yönelik stratejiler ele alındı.

Vodafone, teknolojilerini hayatın hizmetine sunuyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda çevre, kadın, eğitim, engelli bireyler, kurumsal sorumluluk projeleri, kırsal kalkınma konuları ile ilgili ayrı ayrı çalışma gruplarında geleceğe yönelik potansiyel projeler ele alındı. “Teknoloji Hayatın Hizmetinde” anlayışı doğrultusunda, çalıştay boyunca, bir GSM şirketinin kaliteli iletişim hizmeti sunmasının yanında sahip olduğu teknolojiyi toplumun yararına ve toplumsal dönüşüm için kullanmasının örnekleri ve yöntemleri üzerinde duruldu.

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları bir araya geldi

Çalıştaya, Bölgesel Çevre Merkezi (REC), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), EKOIQ Dergisi, Sürdürülebilir Enerji Hareketi Derneği (SEHAD), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), Sürdürülebilirlik Akademisi, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Alternatif Yaşam Derneği (AYDER), Change.org, Türk Kızılayı, Endeavor Türkiye, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Tarımsal Pazarlama Eğitim Yayıncılık Danışmanlık, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) temsilcileri katıldı.

Çalıştay çıktıları Vodafone Türkiye’nin KSS ve sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği çalışmalar için yol gösterici olacak.